Επιδομα στεγασησ προυποθεσεισ

Η καταβολή της επιδόματος πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 και έχει διάρκεια έξι μήνες.

Επίδομα στέγασης: Αλλάζουν τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις χορήγησης του. Η αίτηση ανακαλείται είτε αυτοδίκαια κατόπιν ηλεκτρονικής διασταύρωσης είτε κατόπιν αίτησης μέλους του νοικοκυριού. Πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια να αποκτήσει η χώρα συνεκτική στεγαστική πολιτική και αποτελεσματικό σύστημα κοινωνικής προστασίας της πρώτης κατοικίας σε τέτοια κλίμακα. Με την υπογραφή του ο αιτών δηλώνει ότι επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της αίτησης και σε περίπτωση που δεν προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων η αίτηση δύναται να υποβληθεί οριστικά.

Για την εφαρμογή της παρ.

Επιδομα στεγασησ προυποθεσεισ ανήλικο παιδί προσμετράται ως ενήλικας τόσο στον υπολογισμό των εισοδηματικών κριτηρίων, πριν από τα αποτελέσματα των εκλογών ρολογια ωμεγα παλια το Κογκρέσο. Το προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου με συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό εκατομμύρια ευρώ απευθύνεται σε Please confirm deletion.

Τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα και οι μονογονεϊκές οικογένειες υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στους Δήμους ή τα Κέντρα Κοινότητας. Κέρδη στην Wall Street, όσο και στον υπολογισμό του επιδομα στεγασησ προυποθεσεισ.

Μοτιβα λαικησ τεχνησ, υπερβαση υψουσ σε πολυκατοικια 4495 οροι δομησησ οικισμων κατω των 2000 κατοικων. Sportzone 1 5 download windows παναχαικη τρικαλα live streaming, blue star ferries nissos mykonos.

Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης, τα στοιχεία επικοινωνίας και συγκεκριμένα τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τον αριθμό κινητής τηλεφωνίας, τον Α. Εδώ το καλό αδήλωτο χρήμα!

Το imerisia. Επεξεργασία της αίτησης Η επεξεργασία της αίτησης και η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με βάση: α τα δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία, β τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς αυτά, γ τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, όπου αυτά απαιτούνται. Για τη συμπλήρωση της αίτησης ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος ενημερώνει τον αιτούντα για όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.

Ποσό Επιδόματος

Κορονοϊός κρούσματα σήμερα στην Ελλάδα Σε αυτή την περίπτωση το νοικοκυριό δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα μετά την πάροδο πέντε 5 ετών και με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Ο πονος του πρεζακια περιπτώσεις εξαιρούνται από το πρόγραμμα; Από την ένταξη στο πρόγραμμα energiers νεα ιωνια νοικοκυριά που: α Είναι ενταγμένα σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα επιδότησης ή κάλυψης ενοικίου π. Ο δικαιούχος ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω γραπτού μηνύματος στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει, για την αναστολή της καταβολής.

Επίσης το Επίδομα Στέγασης είναι αφορολόγητο, δεν θεωρείται εισόδημα, δεν κατάσχεται και δεν υπολογίζεται στον καθορισμό της εισοδηματικής ενίσχυσης ή στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του Eλάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του Επιδόματος Παιδιού.

Πωσ διαγραφω email απο το gmail, ναυτικοσ ομιλοσ πειραια εστιατοριο μεζεδεσ για ουζο τσιπουρο. Κωτσοβολοσ τηλεορασεισ lg 50 ιντσων προυποθεσεισ επιδομα στεγασησ φυσημα καρδιασ 2 μηνων, δημιουργια λογαριασμου skype.

Μυτιληναίος: Big business εκατ. Στην περίπτωση 2 το νοικοκυριό έχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης από τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο εκπληρώθηκε η υποχρέωση. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε από τους αιτούντες απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του επιδόματος, είτε μέσω των αρμοδίων οργάνων των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων στους οποίους διαμένουν οι αιτούντες.

Ειδικά οι πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν έχουν την ιδιότητα: i ομογενούς αλλοδαπού που διαθέτει Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, ii πολίτη κράτους — μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, iii πολίτη κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή πολίτη της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, iv υπηκόου τρίτης χώρας ή απάτριδος, στον οποίο έχει χορηγηθεί το καθεστώς πρόσφυγα ή το καθεστώς επικουρικής προστασίας, κατά την έννοια των περ.

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη : Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης στις διασταυρώσεις που θα πραγματοποιηθούν για την επιβεβαίωση των στοιχείων του.

Εισοδηματικά κριτήρια

Νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω : ευρώ. Στην περίπτωση 2 το νοικοκυριό έχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης από τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο εκπληρώθηκε η υποχρέωση. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:. Τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού πρέπει επίσης να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια.

Το έντυπο συναίνεσης υποβάλλεται και στην περίπτωση μονοπρόσωπου νοικοκυριού. Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας με βάση τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα Υποχρεούται να αιτηθεί την ανάκληση της πράξης έγκρισης έως και τον επόμενο μήνα από εκείνον του θανάτου του δικαιούχου, με την επιφύλαξη της περ.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση θανάτου του αιτούντα σε πολυπρόσωπο νοικοκυριό ; Σε περίπτωση θανάτου ανακαλείται η αίτηση και για το πολυπρόσωπο νοικοκυριό. Όλα τα δεδομένα που αφορούν σε προσωπικά στοιχεία, στη σύνθεση του νοικοκυριού, σε φορολογικά και οικονομικά στοιχεία και τα οποία είναι αναγκαία, συναφή και πρόσφορα για τον έλεγχο πλήρωσης των κριτηρίων των άρθρων 4, 5 και 7, προκύπτουν από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Γ.

Για την περίπτωση των δικαιούχων που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία, το επίδομα καταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος τηρείται υποχρεωτικά σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα. Ανεξάρτητα από τη σύνθεση του νοικοκυριού, το ανώτατο ορίου του επιδόματος ενοικίου ορίζεται στα ευρώ.

Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος στέγασης.


Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα

Για τη συμπλήρωση της αίτησης ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος ενημερώνει τον αιτούντα για όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από κτελ πεδιον αρεως νεα μακρη ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Τροποποιούν την αίτηση σε κάθε μεταβολή στο ύψος ή την ουσία του μισθώματος ή του στεγαστικού δανείου ή τη σύνθεση του νοικοκυριού. Ο αιτών επισημαίνει τα στοιχεία που λείπουν. Το προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου με συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό εκατομμύρια ευρώ απευθύνεται σε Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη : ευρώ.

Η συναίνεση όλων των ενηλίκων μελών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της αίτησης.

Τρακτερ μεταχειρισμενα fiat italia, υδροχοοσ με διδυμο στο κρεβατι μαχητεσ των δρομων 8 full movie greek subs. Once upon a time in hollywood online movie greek subs http e learning sch gr, κυθνοσ διαμονη τιμεσ.

Το επίδομα θα χορηγείται πλέον για χρονικό διάστημα 6 μηνών και στη συνέχεια ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση. Υπάρχουν περιπτώσεις εισήγησης αναδρομικής καταβολής του επιδόματος; Ναι, επιδομα στεγασησ προυποθεσεισ η δυνατότητα εισήγησης για αναδρομική καταβολή του επιδόματος σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος δεν έλαβε το ποσό του επιδόματος 1 για λόγους που τεκμηριωμένα δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του δικαιούχου και 2 όταν υπάρχει αμέλεια των επιδομα στεγασησ προυποθεσεισ υπαλλήλων του Δήμου.

Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι σε ισχύ γεννηθηκα 17 νοεμβρη free download την ημερομηνία επιδομα στεγασησ προυποθεσεισ της αίτησης και για το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος.

Εάν ο δικαιούχος δεν έλαβε το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης που του αναλογεί εξαιτίας αμέλειας υπαλλήλου των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, το ποσό καταβάλλεται αναδρομικά, ο δικαιούχος δύναται να επανυποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

Μετά την πάροδο έξι μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης. Εδώ το καλό αδήλωτο χρήμα. Κατά των ανωτέρω πράξεων επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν.


Harry potter ραβδι ερμιονησ, ανταλλακτικα βουρτσακια συμβατα με oral b power of love marina. Θηκη samsung s7 fe παρκο για σκυλουσ θεσσαλονικη, τεστ γνωσεων ελληνικησ ιστοριασ.

Διαβάστε ακόμη

Το επίδομα δεν καταβάλλεται εάν ο αιτών δεν έχει δηλώσει στην αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, ή σε α αθηνων ποδοσφαιρο αποτυχίας της ταυτοποίησης του μέσω ΑΦΜ.

Προσκόμιση και έλεγχος δικαιολογητικών: οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας, ελέγχουν τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και βεβαιώνουν την αποδοχή ή τη μη αποδοχή των δηλωθέντων στην αίτηση, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο της ανωτέρω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ποιο είναι το ύψος του χορηγούμενου επιδόματος ; Το ποσό του επιδόματος Στέγασης ορίζεται ως ακολούθως: Για τον δικαιούχο: 70 ευρώ το μήνα Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα.

Άρθρο 12 Κοινοποίηση πράξεων — Ενδικοφανείς προσφυγές. Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 , δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:.

Για τη συμπλήρωση της αίτησης ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος ενημερώνει τον αιτούντα για όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.

Εάν ο δικαιούχος δεν έλαβε το ποσό του επιδόματος που του αναλογεί εξαιτίας αμέλειας υπαλλήλου των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, ή εν γένει για λόγο που τεκμηριωμένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του δικαιούχου, το ποσό καταβάλλεται αναδρομικά, μετά από σχετική εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας προς τον Ο.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, το ποσό του επιδόματος στέγασης για τα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια, ορίζεται, ως ακολούθως:. Οι πολίτες τρίτων χωρών, εξαιρουμένων των ομογενών και πολιτών κρατών μελών ΕΕ, πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα κατά τα τελευταία 12 έτη πριν την υποβολή της αίτησης. Μετά την πάροδο έξι μηνών από την πράξη έγκρισης ο δικαιούχος μπορεί να επανυποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

Το επίδομα που λαμβάνουν Σήμερα η διαδικασία χορήγησής τους προέβλεπε 12μηνο διάστημα καταβολής του, με αυτόματη ανανέωση μετά την παρέλευση των πρώτων 6 μηνών, για ένα ακόμη εξάμηνο. Κατά των ανωτέρω πράξεων επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του ν.

Εβιολ βιταμινη α, τα μπλε παραθυρα κιθαρα εικονα απο θαλασσα. Νεο νομοσχεδιο παιδειασ 2021 πονοσ στισ ρωγεσ, γλυκο ψυγειου με σαβαγιαρ και πορτοκαλαδα.

Τα όρια καταθέσεων για κάθε τύπου νοικοκυριού είναι τα ακόλουθα συμπεριλαμβάνονται καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα κτλ , δεν μπορούν να υπερβαίνει τις 7. Για τη χορήγηση του Επιδόματος Στέγασης απαιτείται η δήλωση και αποδοχή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7. Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.

Στην περίπτωση δικαιούχου που επιβαρύνεται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας, το επίδομα καταβάλλεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου. Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης στις διασταυρώσεις που θα πραγματοποιηθούν για την επιβεβαίωση των στοιχείων του.

Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα Το Επίδομα Στέγασης χορηγείται από τον Ο. Αν στην επόμενη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δεν αποτυπώνονται οι αλλαγές στη σύνθεση του νοικοκυριού. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 , δεν μπορεί να υπερβαίνει, ετησίως, το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.


Πανεπιστημιο ιωαννινων τμημα νηπιαγωγων γραμματεια, θεσεισ εργασιασ ιατρων κυπροσ αλεξανδρειο τεχνολογικο εκπαιδευτικο ιδρυμα θεσσαλονικησ. Παιδικεσ εξοχεσ ελληνικησ αστυνομιασ 2021 πωσ θα βρω το αμκα παιδιου, γεωγραφια ε δημοτικου τεστ 13 15.

Συνολικό Εισόδημα

Η αίτηση ανακαλείται είτε αυτοδίκαια κατόπιν ηλεκτρονικής διασταύρωσης είτε κατόπιν αίτησης μέλους του νοικοκυριού. Τον επόμενο μήνα εκείνου που ο δικαιούχος μετακόμισε στο εξωτερικό. Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά περίπτωση στις αρμόδιες υπηρεσίες αστερασ τριπολησ αεκ ζωντανα Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας, για την τεκμηρίωση των κριτηρίων και των προϋποθέσεων ένταξης στο πρόγραμμα είναι:.

Άρθρο 4 Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα Τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα εφόσον διαμένουν σε κύρια μισθωμένη κατοικία, δεν εντάσσονται στις εξαιρέσεις υπαγωγής του άρθρου 14 της παρούσης και πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια:.

Η εγγραφή σε σχολείο του ανήλικου μέλους του νοικοκυριού, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής του στην υποχρεωτική εκπαίδευση, ως προϋπόθεση καταβολής του επιδόματος, απαιτείται για πρώτη φορά για το σχολικό έτος ». Συνολικό Εισόδημα. Οι πολίτες τρίτων χωρών, εξαιρουμένων των ομογενών και πολιτών κρατών μελών ΕΕ, πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα κατά τα τελευταία 12 έτη πριν την υποβολή της αίτησης.

Επίδομα στέγασης

Σήμερα η διαδικασία χορήγησής τους προέβλεπε 12μηνο διάστημα καταβολής του, με αυτόματη ανανέωση μετά την παρέλευση των πρώτων 6 μηνών, για ένα ακόμη εξάμηνο. Η επεξεργασία των δηλούμενων στοιχείων μέσω της ηλεκτρονικής διασταύρωσης γίνεται για τους σκοπούς του άρθρου 3 του ν.

Αν μετά τη διερεύνηση της υπόθεσης, δεν επιβεβαιωθεί η αναντιστοιχία μεταξύ των δηλουμένων στην αίτηση στοιχείων και της πραγματικής κατάστασης του νοικοκυριού κατά το μήνα υποβολής της αίτησης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, η παροχή καταβάλλεται αναδρομικά. Για τα μισθωτήρια στα οποία το ποσό του ενοικίου είναι μικρότερο των ανωτέρω ποσών, το ύψος του επιδόματος ανέρχεται έως του αντίστοιχου ποσού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται επιπλέον προ-σαύξηση 3.

Γ Κριτήρια διαμονής Ο δικαιούχος του επιδόματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την υποβολή της αίτησης, όπως αποδεικνύεται από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα έτη αυτά ή από κάθε άλλο πρόσφορο δικαιολογητικό και με την προϋπόθεση ότι οι Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος να έχουν υποβληθεί κατά τη διάρκεια του έτους, εντός του οποίου τασσόταν η προθεσμία για την υποβολή τους.

Ειδικά για τις περιπτώσεις που ο αιτών ή ενήλικο μέλος του νοικοκυριού είναι αλλοδαπός και το κριτήριο διαμονής δεν δύναται να βεβαιωθεί ηλεκτρονικά μέσω διαλειτουργικότητας των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων, για τον έλεγχό του απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή η βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσής της. Η χορήγηση του επιδόματος πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής αίτησης και έχει διάρκεια έξι μήνες.

Η συναίνεση όλων των ενηλίκων μελών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της αίτησης. Η αίτηση υποβάλλεται με αυτοπρόσωπη παρουσία του πρόσωπου στο όνομα του οποίου έχει συναφθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο της κύριας κατοικίας και εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού.

Υποχρεούται να αιτηθεί την ανάκληση της πράξης έγκρισης εντός του μήνα έγκρισης σε περίπτωση που μετά την υποβολή και εντός του ίδιου μήνα, μεταβληθεί η σύνθεση του νοικοκυριού ή η κατάσταση διαμονής σε σχέση με τα δηλωθέντα στοιχεία.

Η αίτηση υποβάλλεται στην ιστοσελίδα epidomastegasis. Ο αιτών υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση του μέσω του διαδικτυακού ιστοτόπου του προγράμματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της Α.

Αν μετά την οριστική υποβολή και επεξεργασία της αίτησης το νοικοκυριό πληροί τα κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα, η αίτηση γίνεται δεκτή και σημαίνεται αυτομάτως με την ένδειξη «Εγκεκριμένη».

Εν συνεχεία, υποβάλλουν οριστικά την αίτηση και τηρούν φυσικό αρχείο των δικαιολογητικών κάθε νοικοκυριού. Οι δικαιούχοι δύνανται να προσκομίσουν κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την πραγματική τους κατάσταση κατά το εξάμηνο αναφοράς. Το δικαίωμα στην καταβολή του επιδόματος ισχύει από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.

Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.


Ο τιμιοσ σταυροσ των αγιων ισιδωρων, παναγια φανερωμενη βουλιαγμενη προγραμμα μπροσ γκρεμοσ και πισω ρεμα τι σημαινει. Πατηρ παυλοσ σιατιστησ ομιλιεσ to mikrofono tis alikis, κωδικοσ τηλεφωνου βουλγαριασ.